Dưới đây là cách hoạt động:

 • Chọn từ khóa cụ thể để xuất hiện trong quảng cáo của bạn
 • Khi mọi người tìm kiếm các từ khóa, quảng cáo của bạn xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm liên quan
 • Bạn phải trả một dịch vụ lưu trữ, như Google, chỉ khi quảng cáo được nhấp.
 • Chúng tôi là một đối tác được chứng nhận của Google AdWords . Chúng tôi sẽ làm cho quảng cáo dễ dàng, rắc rối miễn phí và hiệu quả.

Chúng tôi có kinh nghiệm với:

 • Google AdWords
 • Các danh mục Bing (chúng tôi nhân viên Chuyên gia được công nhận)
 • Facebook Quảng cáo
 • Twitter Quảng cáo
 • Trả Nền tảng Discovery Nội dung (Stumbleupon, Outbrain vv)

Chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Tạo ra một chiến dịch quảng cáo mới
 • Cơ cấu lại một chiến dịch hiện tại
 • Theo dõi chuyển đổi của bạn
 • Người mục tiêu dựa vào tuổi tác, giới tính, và vị trí
 • Mục tiêu người dùng điện thoại thông minh với các quảng cáo điện thoại di động thân thiện
Advertisements