Mở rộng phổ biến của bạn

Các dựng liên kết (còn gọi là netlinking) là chọn các trang web dựa trên chất lượng và khối lượng của khán giả của họ và đăng ký hoặc đàm phán một liên kết đến trang web của bạn (liên kết, biểu ngữ …). Linkbuilding chiến lược là gấp đôi thú vị. 
Một trong những tiêu chí chính của một trang web SEO tốt là “phổ biến” của nó, nghĩa là khả năng tạo ra các liên kết văn bản chỉ đến trang web của bạn và phát hiện bởi công cụ tìm kiếm. Điều này đã thay đổi rất đáng kể trong những tháng gần đây, số lượng các liên kết và Page Rank vẫn còn chỉ số chính, nhưng cũng là dấu hiệu của sự nổi tiếng họ có thể là trong quá khứ.

Hôm nay, để tăng liên kết phổ biến của một trang web, điều quan trọng là để làm việc về chất lượng của các liên kết và nội dung của các trang liên kết đến trang web. Ngoài ra, việc lựa chọn các trang web này có thể chọn khách mục tiêu.

Tạo ra nội dung có liên quan cho người sử dụng và động cơ

Làm cho các siêu liên kết là một công cụ chiến dịch thực tế: đó là không đủ để đưa hàng loạt trên các trang đối tác, hoặc nhập URL trong vô số sách, tuy nhiên, điều quan trọng là để tạo ra các thông tin có liên quan và chất lượng cho người dùng, và do đó động cơ.

Liên kết trong nước chất lượng cũng là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của chiến dịch. Thật vậy, điều quan trọng là để làm việc trên văn bản (neo) để tích hợp các từ khóa và chèn chúng vào một lĩnh vực ngữ nghĩa tương ứng với chủ đề điều trị.

Vì vậy, xây dựng liên kết là một chiến lược quy hoạch và sau đó làm nổi bật các URL của trang web của bạn trong mối quan hệ với một vũ trụ.

 

Advertisements