Phố chiều đã vắng bóng ai
Mà ta nghe gió thở dài trong mưa
Vườn hồng vài khóm lưa thưa
Tương tư nắng sớm nên chưa trổ màu
Hương yêu sao vội phai mau
Dù tay đã nắm chặt tay – lời thề
Phải chăng là chút đam mê
phải chăng là chút lá hoa – phiêu bồng
người đã xa nỗi chờ mong
Bỏ cô gái nhỏ bên sông … chôn … tình.

vắng anh

vang-anh

Advertisements