Có bao giờ em nghĩ chuyện cuộc sống
Như cái trò đuổi con còng còng biển
Trong hang dài vô biên
Thẳng và cong ai biết
Để đến một ngày ta ngồi viết
Chuyện cuộc sống mãi miết khôn cùng
Sâu như cái hang còng
Theo tháng năm dài rong ruổi
Để đến khi nào chuyện tình yêu thay đổi
Ta quay về tạ lỗi với thời gian
Với bãi cát dài miên man
Với tiếng reo vang của ai từng đuổi bắt.

Advertisements